Preklad planning

Preklad slova planning z angličtiny do slovenčiny:


planning
plánovanie
navrhovanie
projektovanie
plánujúci
plánovací
urbanistický
plánovitý
plánový
montážny

Ako použiť slovo planning vo vetách:

“and planning, and especially”
“and planning in Israel”
planning at EU level”
“accurate planning and strategy”
“his planning for retirement was hindered by several uncertainties”


planning synonymá:

planning
🔄
preparation
🔄
provision

História a aktuálnosť slova planning:

slovo planning


Asociatívne výrazy:

planning
🔄
city planning
🔄
town planning
🔄
urban planning
🔄
birth control
🔄
birth prevention
🔄
family planning
🔄
programing
🔄
programming
🔄
scheduling
🔄
agreement
🔄
arrangement