Preklad pokles napätia v sieti

Preklad slova pokles napätia v sieti zo slovenčiny do angličtiny:


pokles napätia v sieti
drop line


Používanie a aktuálnosť prekladu drop line:

slovo drop line