Preklad pomník

Preklad slova pomník zo slovenčiny do angličtiny:


pomník
memorial
monument

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

pamätník
pamätný
petícia
kronika
letopis
pamätný spis
spomienkový
podľa pamäti
spomienka
poznámka
záznam


memorial synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

remembrance
🔄
pamäť
🔄
spomienka
🔄
pamiatka
🔄
upomienka
🔄
pozornosť
🔄
darček na pamiatku
repository
🔄
schránka
🔄
sklady
🔄
pohrebisko
🔄
dôverník
🔄
nálezisko
🔄
skriňa

Preklad slova pomník použitý vo vetách:

“memorial services”
“came to my memorial”
“Statues, inscriptions, memorial stones”
“a translation that is a monument of scholarship”
“memorial service for her”


Používanie a aktuálnosť prekladu memorial:

slovo memorial


Používanie a aktuálnosť prekladu monument:

slovo monument