Preklad pomníkové

Preklad slova pomníkové zo slovenčiny do angličtiny:


pomníkové
monument

Anglický preklad monument sa používa aj vo význame:

pamätník
pomník
pamiatka
pamätihodnosť
monumentálne dielo
národná pamiatka
chránená krajinná oblasť
pomníkový
pomníková


monument synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

repository
🔄
schránka
🔄
sklady
🔄
pohrebisko
🔄
dôverník
🔄
nálezisko
🔄
skriňa
memorial
🔄
pamätník
🔄
pomník
🔄
pamätný
🔄
petícia
🔄
kronika
🔄
letopis

Preklad slova pomníkové použitý vo vete:

“a translation that is a monument of scholarship”


Používanie a aktuálnosť prekladu monument:

slovo monument