Preklad pomocný článok

Preklad slova pomocný článok zo slovenčiny do angličtiny:


pomocný článok
auxiliary cell


Používanie a aktuálnosť prekladu auxiliary cell:

slovo auxiliary cell