Preklad popáliť

Preklad slova popáliť zo slovenčiny do angličtiny:


popáliť
burn
nettle
scorch
sear
singe

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

horieť
zhorieť
páliť
spáliť
spaľovací
tavný
prepáliť
opaľovať
oddeliť
spálenina
prepálenie


burn synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tan
🔄
vyrobiť kožu
🔄
žltohnedý
🔄
hnedý
🔄
trieslo
🔄
opálenosť
🔄
vyšibať
suntan
🔄
opálenie pleti
sunburn
🔄
spálenie
🔄
spálenie od slnka
🔄
ohorenie
🔄
spálenina
🔄
spálenina od slnka
burn down
🔄
vyhorieť
🔄
vypáliť
🔄
spaľovať
🔄
spáliť
🔄
zhorieť
glow
🔄
žiariť
🔄
žiara
🔄
horúčava
🔄
vyžarovať
🔄
sálať
🔄
žeraviť
bite
🔄
hrýzť
🔄
štípať
🔄
zabrať
🔄
páliť
🔄
leptať
🔄
stláčať
sting
🔄
pichnúť
🔄
žihadlo
🔄
pichnutie
🔄
bodnutie
🔄
štipnutie
🔄
bodať
incinerate
🔄
spopolňovať
🔄
spáliť
🔄
spopolniť
🔄
spaľovať
cauterize
🔄
vypaľovať ranu
🔄
leptať
🔄
vypáliť
cut
🔄
rez
🔄
zárez
🔄
výrez
🔄
sek
🔄
seknutie
🔄
škrabnutie
burn off
🔄
odstaviť
🔄
opukávať
burn up
🔄
spáliť
🔄
vzplanúť
🔄
vyhorieť do základov
🔄
rozhorieť sa
🔄
zhorieť
annoy
🔄
trápiť
🔄
hnevať sa
🔄
znepokojovať
🔄
obťažovať
🔄
unavovať
🔄
hádať sa
rag
🔄
handra
🔄
uťahovať si
🔄
posmievať sa
🔄
hurhaj
🔄
vystrájať
🔄
zdrap
get to
🔄
dostať sa k
🔄
dostať sa do
bother
🔄
trápiť
🔄
obťažovať
🔄
rozčúliť
🔄
rozrušiť
🔄
unúvať sa
🔄
ťažkosť
get at
🔄
zistiť
🔄
podplatiť
🔄
napadnúť
🔄
dostať sa na koreň veci
🔄
hrabať sa
🔄
pokaziť
irritate
🔄
iritovať
🔄
dráždiť
🔄
podráždiť
🔄
hnevať
🔄
nahnevať
🔄
jatriť
rile
🔄
dráždiť
nark
🔄
donášač
🔄
špiceľ
🔄
udavač
🔄
denunciant
gravel
🔄
štrk
🔄
piesok
🔄
hrubý piesok
🔄
močové kamene
🔄
štrkový
🔄
piesok v moči
vex
🔄
trápiť
🔄
sužovať
🔄
hnevať
🔄
rozbúriť
🔄
otravovať
🔄
rozčuľovať
chafe
🔄
trieť
🔄
šúchať
🔄
skôr
🔄
odrenina
🔄
odrieť
🔄
podráždiť
devil
🔄
diabol
🔄
čert
🔄
satan
🔄
lucifer
🔄
démon
🔄
zloduch
urticate
🔄
páliť
🔄
tvoriť pupienky

Preklad slova popáliť použitý vo vetách:

“burn men and women”
“the fire settled down to a steady burn”
“and then burn it”
“and burn it as”
“a cigarette burn in the tablecloth”


Používanie a aktuálnosť prekladu burn:

slovo burn


Používanie a aktuálnosť prekladu nettle:

slovo nettle