Preklad požičať

Preklad slova požičať zo slovenčiny do angličtiny:


požičať
accord
advance
borrow
confer
lend
let
loan
oblige
rent

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zladiť
súlad
akord
udeliť
byť v zhode
byť v súlade
zhodnúť sa
harmonovať
ísť dohromady
uviesť do zhody
zjednotiť


accord synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

conformity
🔄
zhoda
🔄
zhodnosť
🔄
konformita
🔄
prispôsobenie
🔄
konkordancia
🔄
súlad
accordance
🔄
zhoda
🔄
súhlas
🔄
súlad
🔄
v zhode
🔄
podľa
🔄
udelenie
treaty
🔄
vyjednávanie
🔄
zmluvný
🔄
dohoda
🔄
zmluva
🔄
pakt
pact
🔄
pakt
🔄
zmluva
🔄
dohoda
consort
🔄
manžel
🔄
manželka
🔄
zhodovať sa
🔄
združovať sa
🔄
stýkať sa
🔄
družka
concord
🔄
zhoda
🔄
svornosť
🔄
harmónia
🔄
dohovor
🔄
dohoda
🔄
súzvuk
fit in
🔄
hodiť sa
🔄
vtesnať
🔄
vtlačiť
agree
🔄
súhlasiť
🔄
odsúhlasiť
🔄
schváliť
🔄
dohodnúť
🔄
dohodnúť sa
🔄
zhodovať sa
allot
🔄
vylosovať
🔄
prikazovať
🔄
prideľovať
🔄
prideliť
🔄
rozdeliť
🔄
parcelovať
grant
🔄
grantový
🔄
udeliť
🔄
príspevok
🔄
poskytnúť
🔄
podpora
🔄
finančná podpora
advanced
🔄
rozšírený
🔄
pokročilý
🔄
povýšený
🔄
zdokonalený
🔄
pokrokový
🔄
vyšší
in advance
🔄
vopred
🔄
v predstihu
🔄
dopredu
🔄
na začiatok
🔄
napred
progression
🔄
progresia
🔄
postup
🔄
rad
🔄
postupnosť
🔄
pokrok
🔄
progres
improvement
🔄
zlepšenie
🔄
zdokonalenie
🔄
zošľachtenie
🔄
pokrok
🔄
náprava
🔄
rozvoj
betterment
🔄
zdokonalenie
🔄
zlepšenie
🔄
vylepšenie
overture
🔄
predohra
🔄
ouvertúra
approach
🔄
príchod
🔄
prístup
🔄
krok
🔄
postoj
🔄
priblíženie
🔄
pomer
feeler
🔄
čidlo
🔄
snímač
🔄
tykadlo
🔄
pokusný balónik
🔄
prieskumník
🔄
pátrač
progress
🔄
pokrok
🔄
progres
🔄
vývoj
🔄
postúpiť
🔄
vyvinúť sa
🔄
postup
procession
🔄
sprievod
🔄
procesia
🔄
pochod
🔄
púť
advancement
🔄
postup
🔄
pokrok
🔄
povýšenie
🔄
posun
🔄
ďalší vývoj
🔄
prospech
forward motion
🔄
pohyb vpred
🔄
pohyb dopredu
🔄
prísun
cash advance
🔄
záloha v hotovosti
🔄
platenie vopred v hotovosti
🔄
pokladničná záloha
🔄
záloha, pokladničná
rise
🔄
vstať
🔄
vzostup
🔄
stúpanie
🔄
pokrok
🔄
vyvýšenina
🔄
postaviť sa
pass on
🔄
podať
🔄
odovzdať
🔄
prejsť
🔄
dochovať
🔄
ísť ďalej
🔄
pokračovať
move on
🔄
dať do pohybu
🔄
pohybovať sa dopredu
🔄
plynúť
🔄
pohybovať sa
🔄
postúpiť
🔄
posunovať
march on
🔄
pochodovať ďalej
🔄
postupovať
go on
🔄
ísť ďalej
🔄
vytrvať
🔄
ďalej páliť
🔄
pokračovať
🔄
trvať
throw out
🔄
zahodiť
🔄
zavrhnúť
🔄
zamietnuť
🔄
chrliť
🔄
soptiť
🔄
vychrliť
boost
🔄
vzrast
🔄
podpora
🔄
plnenie
🔄
povzbudenie
🔄
účinná pomoc
🔄
injekcia
supercharge
🔄
prídavková náplň
🔄
zosílená náplň
🔄
preťaženie
🔄
preťažiť
🔄
preplniť
🔄
preplňovať
promote
🔄
propagovať
🔄
podporovať
🔄
podporiť
🔄
pomáhať
🔄
povýšiť
🔄
založiť
further
🔄
ďalej
🔄
ďalší
🔄
podporovať
🔄
okrem toho
🔄
vzdialenejší
🔄
bližší
encourage
🔄
povzbudiť
🔄
povzbudzovať
🔄
posmeľovať
🔄
doporučovať
🔄
podnecovať
🔄
vyzývať
bring forward
🔄
previesť
🔄
preniesť vpred
🔄
predložiť
🔄
vyrukovať
gain
🔄
zvýšenie hodnoty
🔄
zisk
🔄
výnos
🔄
výťažok
🔄
získať
🔄
zväčšiť
win
🔄
zvíťaziť
🔄
vyhrať
🔄
získať
🔄
výhra
🔄
dobiť
🔄
dobíjať
pull ahead
🔄
postúpiť dopredu
make headway
🔄
postúpiť
get ahead
🔄
stať sa majetným
gain ground
🔄
nadobudnúť prevahu
🔄
dostať sa do popredia
🔄
dobre pokračovať
🔄
približovať sa
🔄
presadzovať sa
come on
🔄
poď
🔄
poďme
🔄
prísť
🔄
postupovať
🔄
ponáhľaj
🔄
ponáhľaj sa
come along
🔄
poď so mnou
🔄
ponáhľať sa
🔄
tak poď
🔄
tak poďme
get on
🔄
nastupovať
🔄
nastúpiť
🔄
dariť sa
🔄
mať sa
🔄
mať úspech
🔄
obliecť
get along
🔄
vychádzať
🔄
vyjsť
🔄
vychádzať si
🔄
rozumieť si
shape up
🔄
formovať sa
🔄
vyvíjať sa
upgrade
🔄
vylepšiť
🔄
stúpanie
🔄
modernizovať
🔄
aktualizácia
🔄
zlepšenie
🔄
vyššia verzia
raise
🔄
zdvihnúť
🔄
zvyšovať
🔄
postaviť
🔄
zarobiť
🔄
rozvíriť
🔄
podvihnúť to
elevate
🔄
zdvihnúť
🔄
povýšiť
🔄
povzniesť
🔄
pozdvihnúť
🔄
zvýšiť
🔄
zodvihnúť
set ahead
🔄
urýchliť
beforehand
🔄
dopredu
🔄
predtým
🔄
skôr
🔄
vopred

Preklad slova požičať použitý vo vetách:

“women tend not to advance in the major law firms”
“advance on the enemy's position”
“an advance payment”
“can you advance me some money?”
“the strikers and the owners reached an accord”


Používanie a aktuálnosť prekladu accord:

slovo accord


Používanie a aktuálnosť prekladu advance:

slovo advance