Preklad pracovné lekárstvo

Preklad slova pracovné lekárstvo zo slovenčiny do angličtiny:


pracovné lekárstvo
occupational therapy


Používanie a aktuálnosť prekladu occupational therapy:

slovo occupational therapy