Preklad prekuknúť

Preklad slova prekuknúť zo slovenčiny do angličtiny:


prekuknúť
find out
rumble
see through

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vyhľadať
vypátrať
nájsť
zistiť
rozlúštiť
nález


find out synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

find
🔄
nájsť
🔄
hľadať
🔄
hľadaj
🔄
nájdi
🔄
objaviť
🔄
nález
ascertain
🔄
presvedčiť sa
🔄
zistiť
🔄
stanoviť
🔄
oceniť
🔄
vymedziť
🔄
konštatovať
learn
🔄
učiť
🔄
učiť sa
🔄
dozvedieť sa
🔄
zistiť
🔄
dozvedať sa
🔄
vybadať
hear
🔄
počuť
🔄
počúvať
🔄
dozvedieť sa
🔄
načúvať
🔄
vypočuť
🔄
prerokúvať
get word
🔄
dostať správu
🔄
dostať odkaz
get wind
🔄
dozvedieť sa
pick up
🔄
vyzdvihnúť
🔄
zdvihnúť
🔄
snímať
🔄
zhromažďovať
🔄
pochytiť
🔄
pozbierať
discover
🔄
objaviť
🔄
objavovať
🔄
vypátrať
🔄
zistiť
🔄
odhaľovať
🔄
odhaliť
see
🔄
vidieť
🔄
pozrieť
🔄
pozerať
🔄
vídavať
🔄
chápať
🔄
uvidieť
determine
🔄
určiť
🔄
rozhodnúť
🔄
určovať
🔄
ustanoviť
🔄
stanovovať
🔄
rozhodovať
check
🔄
kontrola
🔄
šek
🔄
revízia
🔄
kontrolný
🔄
šekový
🔄
revízny
watch
🔄
strážiť
🔄
hliadkovať
🔄
dívať sa
🔄
pozerať
🔄
sledovať
🔄
pozorovať
catch out
🔄
chytiť
🔄
dolapiť
🔄
nezastihnúť
grumble
🔄
reptať
🔄
nadávať
🔄
vrčať
🔄
rachotiť
🔄
reptanie
🔄
dunenie
grumbling
🔄
uhundraný
🔄
stále sa sťažujúci
🔄
úporný
🔄
nahnevaný
🔄
namrzený
🔄
bručanie
growl
🔄
zavrčanie
🔄
vrčať
🔄
bručanie
🔄
rachot
🔄
vrčanie
rumbling
🔄
rachotivý
🔄
škŕkavý
🔄
čistenie v bubnoch
🔄
rachot
🔄
hrmot

Preklad slova prekuknúť použitý vo vetách:

“persistent rumble, almost like”
“find out if he speaks Russian”
“i found out the phone number by looking it up. If you're not sure, find out”
“neck and rumble how”


Používanie a aktuálnosť prekladu find out:

slovo find out


Používanie a aktuálnosť prekladu rumble:

slovo rumble