Preklad prekvapujúci

Preklad slova prekvapujúci zo slovenčiny do angličtiny:


prekvapujúci
amazing
astonishing
marvellous
startling
striking
surprising

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

udivujúci
vynikajúci
úžasný


amazing synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

awe-inspiring
🔄
naháňajúci hrôzu
🔄
vzbudzujúci úctu
awesome
🔄
úžasný
🔄
úchvatný
🔄
hrozný
🔄
strašný
🔄
desivý
🔄
úctivý
awful
🔄
strašný
🔄
hrozný
🔄
príšerný
🔄
príšerne
🔄
veľmi
🔄
úchvatný
astounding
🔄
ohromujúci
🔄
ohromný
🔄
otrasný
🔄
šokujúci
🔄
úžasný
staggering
🔄
kľukatosť
🔄
ohromný
🔄
otrasný
stupefying
🔄
omamný

Preklad slova prekvapujúci použitý vo vetách:

“new York is an amazing city”
“astonishing that some people”
“the dog was capable of astonishing tricks”
“yes Hermione, it 's amazing”
“therefore astonishing that those”


Používanie a aktuálnosť prekladu amazing:

slovo amazing


Používanie a aktuálnosť prekladu astonishing:

slovo astonishing