Preklad prídavný

Preklad slova prídavný zo slovenčiny do angličtiny:


prídavný
accessory
add
add on
add-in
add-on
additional
additive
adjective
ancillary
auxiliary
backing
complemental
filler
overhead
secondary
supplementary

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

príslušenstvo
doplnok
spolupáchateľ
spoluvinník
výstroj
spoluúčastník
vedľajšia vec
doplnkový
vedľajší
dodatočný
dodatkový


accessory synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

adjuvant
🔄
pomocná látka
appurtenant
🔄
patriaci k niečomu
🔄
pridaný
🔄
dodatočný
🔄
pripojený
🔄
príslušný alebo vedľajší vo vzťahu k niečomu
🔄
príslušný
subsidiary
🔄
pomocný
🔄
dodatočný
🔄
pridružený
🔄
vedľajší
🔄
náhradný
🔄
podporný
accouterment
🔄
výstroj
🔄
rekvizita
appurtenance
🔄
dodatok
🔄
príslušenstvo
🔄
prídavok
🔄
príslušnosť
supplement
🔄
doplnok
🔄
dodatok
🔄
doplniť
🔄
príloha
🔄
zásoba
🔄
prídavok
accessary
🔄
spoluvinník
🔄
pomocník
🔄
spoluvinný
🔄
zúčastnený
🔄
napomáhač
🔄
podriadený
supply
🔄
dodávať
🔄
zásobovať
🔄
zásoba
🔄
ponuka
🔄
prívod
🔄
zdroj
lend
🔄
požičať
🔄
požičiavať
🔄
požičanie
🔄
dodávať
🔄
dodať
🔄
prepožičiavať sa
impart
🔄
udeliť
🔄
prepožičať
🔄
oznámiť
🔄
dodávať
🔄
predávať
🔄
prenášať
bestow
🔄
položiť
🔄
prepožičať
🔄
uložiť
🔄
klásť
🔄
venovať
🔄
dať
contribute
🔄
prispieť
🔄
prispievať
🔄
poskytnúť podporu
🔄
splniť spoločnú povinnosť
bring
🔄
niesť
🔄
nosiť
🔄
priniesť
🔄
prinášať
🔄
prines
🔄
prineste
add together
🔄
sčítať do
🔄
sčítať dokopy
total
🔄
úhrn
🔄
celkový
🔄
úplný
🔄
totálny
🔄
sumárny
🔄
úhrnný
tot
🔄
suma
🔄
drobizg
🔄
decko
🔄
zrátať
🔄
sčítať
🔄
dúšok
tot up
🔄
zhrnúť
🔄
spočítať dohromady
sum
🔄
súčet
🔄
sčítať
🔄
spočítať
🔄
zjednotenie
🔄
úloha
🔄
zhrnúť
sum up
🔄
sčitovať
🔄
spočítať
🔄
zhrňovať
🔄
zrekapitulovať
🔄
zhrnúť
🔄
zhodnotiť
tally
🔄
súhlasiť
🔄
hodiť sa k sebe
🔄
ústrižok
🔄
vineta
🔄
nálepka
🔄
vrub
add up
🔄
sčítať
🔄
spočítať
🔄
dať dohromady
🔄
dávať súčet
🔄
dávať zmysel
🔄
znamenať
append
🔄
pripojiť
🔄
pridávať
🔄
doplniť
🔄
pridať
🔄
pripísať
🔄
pripojenie

Preklad slova prídavný použitý vo vetách:

“he was charged with being accessory to the crime”
“a bill that didn't add up”
“this paper will add to her reputation”
“an exploit that will add to her reputation”
“if you add 5 and 10 and 17, the result is 32. If you add 6 to 8, you get 14”


Používanie a aktuálnosť prekladu accessory:

slovo accessory


Používanie a aktuálnosť prekladu add:

slovo add