Preklad pupienok

Preklad slova pupienok zo slovenčiny do angličtiny:


pupienok
blackhead
bud
pimple
spot

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

uhor
vyrážka


Preklad slova pupienok použitý vo vetách:

“branches in full bud”
“in the bud before”
“move along, bud”
“the bud of a new idea”
“bought some bud”


Používanie a aktuálnosť prekladu blackhead:

slovo blackhead


Používanie a aktuálnosť prekladu bud:

slovo bud