Preklad pupilárny

Preklad slova pupilárny zo slovenčiny do angličtiny:


pupilárny
pupillary


Používanie a aktuálnosť prekladu pupillary:

slovo pupillary