Preklad pupinačný

Preklad slova pupinačný zo slovenčiny do angličtiny:


pupinačný
load
loading

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

náklad
ukladanie
načítanie
zavádzanie
naložiť
načítať
zaviesť
bremeno
záťaž
zaťaženie
zaťažiť


load synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

burden
🔄
záťaž
🔄
bremeno
🔄
príťaž
🔄
vsádzka
🔄
náklad
🔄
schopnosť niesť náklad
cargo
🔄
náklad
🔄
nákladná loď
🔄
záťaž
🔄
kargo
🔄
dovozné
🔄
nákladný
lading
🔄
náklad
freight
🔄
náklad
🔄
doprava
🔄
bremeno
🔄
dovozné
🔄
dopravné
🔄
odmena
payload
🔄
mzdové náklady
🔄
užitočné zaťaženie
🔄
užitočný náklad
🔄
náklad, užitočný
🔄
zaťaženie, predajné
🔄
náklady, mzdové
shipment
🔄
zásielka
🔄
dodávka
🔄
zaslanie
🔄
odoslanie
🔄
nalodenie
🔄
doprava loďou
consignment
🔄
zásielka
🔄
dodávka
🔄
zaslanie
🔄
dodanie
🔄
doručenie
🔄
konsignácia
encumbrance
🔄
zaťaženie
🔄
zadĺženie
🔄
hypotéka
🔄
bremeno
🔄
prekážka
🔄
zaťaženie nehnuteľnosti
onus
🔄
bremeno
🔄
záťaž
🔄
povinnosť
🔄
vina
🔄
hanba
🔄
potupa
lode
🔄
ložisko
🔄
rudná žila
🔄
žila
warhead
🔄
výbušná hlavica
🔄
hlavica
🔄
granát
laden
🔄
zaťažený
🔄
naložený
🔄
postihnutý
load up
🔄
nakladať
🔄
naložiť
🔄
kúpiť cenný papier alebo obligáciu až do osobného finančného limitu za účelom špekulácie
charge
🔄
dávka
🔄
výloha
🔄
povinnosť
🔄
zodpovednosť
🔄
obvinenie
🔄
záťaž

Preklad slova pupinačný použitý vo vetách:

“during loading and unloading”
“passengers and when loading”
“the load on an arch”
“good news took a load off my mind”
“the washing machine has a full load”


Používanie a aktuálnosť prekladu load:

slovo load


Používanie a aktuálnosť prekladu loading:

slovo loading