Preklad pyralid

Preklad slova pyralid z angličtiny do slovenčiny:


pyralid
obaľovačový






pyralid synonymum:

pyralid
🔄
pyralid moth

História a aktuálnosť slova pyralid:

slovo pyralid


Asociatívne výrazy:

pyralid
🔄
bee moth
🔄
galleria mellonella
🔄
wax moth
🔄
corn borer
🔄
corn borer moth
🔄
european corn borer moth
🔄
pyrausta nubilalis
🔄
anagasta kuehniella
🔄
mediterranean flour moth
🔄
cacao moth
🔄
ephestia elutella