Preklad Qatar

Preklad slova Qatar z angličtiny do slovenčiny:


Qatar
Katar

Ako použiť slovo Qatar vo vete:

Qatar it appears that”


Qatar synonymá:

Qatar
🔄
katar
🔄
katar peninsula
🔄
qatar peninsula
🔄
state of katar
🔄
state of qatar

História a aktuálnosť slova Qatar:

slovo Qatar