Preklad Rakúsko-Uhorsko

Preklad slova Rakúsko-Uhorsko zo slovenčiny do angličtiny:


Rakúsko-Uhorsko
Austria-Hungary