Preklad Remeš

Preklad slova Remeš zo slovenčiny do angličtiny:


Remeš
Reims
Rheims


Používanie a aktuálnosť prekladu Reims:

slovo Reims


Používanie a aktuálnosť prekladu Rheims:

slovo Rheims