Preklad roztavenie

Preklad slova roztavenie zo slovenčiny do angličtiny:


roztavenie
dissolution
resolution

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zánik
likvidácia
rozviazanie zmluvy
anulovanie
rozlúčenie
rozpustenie
zrušenie niečoho
stornovanie
rozpúšťanie
ukončenie
zrušenie


dissolution synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

disintegration
🔄
rozdrobenie
🔄
rozdrvenie
🔄
rozbitie
🔄
rozpad
🔄
dezintegrácia
🔄
drvenie
profligacy
🔄
hýrivosť
🔄
zhýralosť
🔄
márnotratnosť
🔄
samopaš
🔄
rozhadzovačnosť
🔄
neresť
dissipation
🔄
disipácia
🔄
spotreba
🔄
rozptyl
🔄
strata
🔄
spustlý život
🔄
útlmový
licentiousness
🔄
nemravnosť
looseness
🔄
nepresnosť
🔄
dostatočná veľkosť
adjournment
🔄
rozpustenie
🔄
odloženie
🔄
odročenie
🔄
odklad
🔄
prestávka
🔄
skončenie
breakup
🔄
rozklad
🔄
vymiznutie
🔄
výlom
🔄
rozlomiť
🔄
rozbíjať
resolve
🔄
rozhodnúť
🔄
analyzovať
🔄
rozriešiť
🔄
rozhodnutie
🔄
uznesenie
🔄
rezolúcia
resolving power
🔄
rozlišovacia schopnosť
resoluteness
🔄
ráznosť
🔄
rozhodnosť
firmness
🔄
tuhosť
🔄
pevnosť
🔄
neústupnosť
🔄
nepoddajnosť
🔄
stálosť
🔄
lojálnosť
solving
🔄
riešenie
settlement
🔄
usadenie
🔄
osídľovanie
🔄
zaplatenie
🔄
vyúčtovanie
🔄
zaopatrenie
🔄
osada
closure
🔄
záver
🔄
uzáver
🔄
ohrada
🔄
zapnutie
🔄
zopnutie
🔄
zatváranie
resolving
🔄
riešiaci
solution
🔄
riešenie
🔄
roztok
🔄
rozpúšťanie
🔄
rozpustenie
🔄
solúcia
🔄
rozpúšťací
answer
🔄
odpoveď
🔄
odpovedať
🔄
zodpovedať
🔄
mať zodpovednosť
🔄
reagovať
🔄
reakcia
result
🔄
výsledok
🔄
záver
🔄
rezultát
🔄
následok
🔄
vyplývať
🔄
vyplynúť
solvent
🔄
solventný
🔄
schopný platiť
🔄
rozpúšťací
🔄
rušivý činiteľ
🔄
solventná
🔄
solventné
declaration
🔄
tvrdenie
🔄
deklarácia
🔄
vyhlásenie
🔄
oznámenie
🔄
ohlásenie
🔄
prehlásenie

Preklad slova roztavenie použitý vo vetách:

“his resolution is to get up early”
“faced the situation with resolution”
“the dissolution of the empire was remarkably swift”
“made a resolution to get more exercise”
“resolution emphasises that Turkey”


Používanie a aktuálnosť prekladu dissolution:

slovo dissolution


Používanie a aktuálnosť prekladu resolution:

slovo resolution