Preklad samý

Preklad slova samý zo slovenčiny do angličtiny:


samý
very

Anglický preklad very sa používa aj vo význame:

veľmi
úplne
veľa
priveľa
naprosto
absolútne
skutočne
pravý
úplný
hotový
presne


very synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

selfsame
🔄
ten istý
real
🔄
reálny
🔄
skutočný
🔄
realita
🔄
naozajstný
🔄
rýdzi
🔄
opravdivý
rattling
🔄
štrkotavý
🔄
rezký
🔄
prudký
🔄
skvelý
🔄
lomozný
🔄
svižný
identical
🔄
identický
🔄
zhodný
🔄
totožný
🔄
rovnaký
🔄
zhodujúci sa
really
🔄
skutočne
🔄
naozaj
🔄
v skutočnosti
🔄
ozaj
🔄
vskutku
🔄
ale choď

Preklad slova samý použitý vo vetách:

“she was very gifted”
“he expected the very opposite”
“the very mountains shook”
“very much admired”
“on this very spot”


Používanie a aktuálnosť prekladu very:

slovo very