Preklad shuck

Preklad slova shuck z angličtiny do slovenčiny:


shuck
šupka
lúpať
olúpať
struk
cigareta
vylupovať

Ako použiť slovo shuck vo vetách:

shuck corn”
“a city trying to shuck a sooty image”
shuck oysters”
“and began to shuck


shuck synonymá:

shuck
🔄
chaff
🔄
straw
🔄
stalk
🔄
husk
🔄
stubble

História a aktuálnosť slova shuck:

slovo shuck


Asociatívny výraz:

shuck
🔄
bran