Preklad shucks

Preklad slova shucks z angličtiny do slovenčiny:


shucks
bezcennosť
somarina
nezmysel
figu
starú belu
fuj

Ako použiť slovo shucks vo vetách:

“an issue that didn't amount to shucks
“not worth shucks


shucks synonymá:

shucks
🔄
damn
🔄
shit
🔄
tinker's damn
🔄
tinker's dam
🔄
darn
🔄
red cent
🔄
hoot

História a aktuálnosť slova shucks:

slovo shucks