Preklad shuddering

Preklad slova shuddering z angličtiny do slovenčiny:


shuddering
trasúci sa

Ako použiť slovo shuddering vo vetách:

“a long, shuddering breath”
“a great, shuddering breath”


História a aktuálnosť slova shuddering:

slovo shuddering