Preklad školská budova

Preklad slova školská budova zo slovenčiny do angličtiny:


školská budova
schoolhouse


schoolhouse synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

school
🔄
škola
🔄
vyučovanie
🔄
akadémia
🔄
chodiť do školy
🔄
školský
🔄
vyškoliť

Preklad slova školská budova použitý vo vetách:

“at the schoolhouse, teaching”
“schoolhouse, teaching the children”


Používanie a aktuálnosť prekladu schoolhouse:

slovo schoolhouse