Preklad slating

Preklad slova slating z angličtiny do slovenčiny:


slating
pokrývanie bridlicou
štiepanie bridlice
omykanie

Ako použiť slovo slating vo vete:

“the reviewers gave his book a sound slating


slating synonymum:

slating
🔄
slate

História a aktuálnosť slova slating:

slovo slating