Preklad snorenie

Preklad slova snorenie zo slovenčiny do angličtiny:


snorenie
snuffling


Používanie a aktuálnosť prekladu snuffling:

slovo snuffling