Preklad sparkling

Preklad slova sparkling z angličtiny do slovenčiny:


sparkling
sršanie
saturovaný
šumivý
iskrivý
ligotavý
perlivý
trblietavý





Ako použiť slovo sparkling vo vetách:

sparkling wines other than”
“liqueur wine, sparkling wine”
“wines and sparkling wines”
sparkling eyes”
sparkling snow”


sparkling synonymá:

sparkling
🔄
effervescent
🔄
scintillation
🔄
twinkle

História a aktuálnosť slova sparkling:

slovo sparkling