Preklad spletenie

Preklad slova spletenie zo slovenčiny do angličtiny:


spletenie
splice
twine
twist

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zviazanie
spájanie
spojenie
zväzovať
zviazať
spájať
spojiť
zväzovanie
oddať
zosobášiť
spojovať splietaním


splice synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

lap joint
🔄
styk s presahom
wed
🔄
vydať sa
🔄
oženiť sa
🔄
spojovať
🔄
spojiť
🔄
zlučovať
🔄
snúbiť
tie
🔄
viazanka
🔄
kravata
🔄
priviazať
🔄
puto
🔄
nerozhodný výsledok
🔄
reťaz
entwine
🔄
vinúť
🔄
vinúť sa
🔄
spliesť sa
🔄
zapliesť sa
🔄
ovinúť
🔄
ovinúť sa
enlace
🔄
prepliesť
🔄
ovinúť
🔄
objať
🔄
obopnúť
🔄
zapliesť
interlace
🔄
striedať
🔄
prepletať
🔄
vrstviť
🔄
poprepletať
🔄
prekladať
🔄
preplietať
lace
🔄
čipka
🔄
šnúra
🔄
sťahovať
🔄
lemovka
🔄
preťahovať
🔄
šnúrka
wind
🔄
uhnať
🔄
navíjať
🔄
vietor
🔄
fúkať
🔄
vetrať
🔄
prevíjať
wrap
🔄
obaliť
🔄
baliť
🔄
zabaliť
🔄
obal
🔄
šál
🔄
prikrývka
roll
🔄
váľať
🔄
váľanie
🔄
valiť
🔄
valiť sa
🔄
váľať sa
🔄
zvitok
distort
🔄
skomoliť
🔄
skresliť
🔄
skresliť sa
🔄
skrútiť
🔄
skrútiť sa
🔄
skriviť
string
🔄
reťaz
🔄
reťazec
🔄
šnúra
🔄
šnúrka
🔄
reťazový
🔄
šnúrkový
intertwine
🔄
prepletať
🔄
splietať
🔄
spliesť
🔄
zapliesť

Preklad slova spletenie použitý vo vetách:

“a twine of leaves”
“the break was due to an imperfect splice”
“splice film”
“splice genes”
“twine a rope”


Používanie a aktuálnosť prekladu splice:

slovo splice


Používanie a aktuálnosť prekladu twine:

slovo twine