Preklad spoločný fond

Preklad slova spoločný fond zo slovenčiny do angličtiny:


spoločný fond
mutual
mutual fund
pool

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

obapolný
vzájomný
spoločný
obojstranný
spoločný priateľ


mutual synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

reciprocal
🔄
recipročný
🔄
ekvivalentný
🔄
inverzný
🔄
náhradný
🔄
obojstranný
🔄
striedavý
open-end investment company
🔄
otvorená investičná spoločnosť
open-end fund
🔄
fond, otvorený

Preklad slova spoločný fond použitý vo vetách:

“the mutual interests of management and labor”
“mutual respect”
“"They were cognitive companions, mutual brain-pickers"”
“mutual interests”


Používanie a aktuálnosť prekladu mutual:

slovo mutual


Používanie a aktuálnosť prekladu mutual fund:

slovo mutual fund