Preklad srdcovitý mikrofón

Preklad slova srdcovitý mikrofón zo slovenčiny do angličtiny:


srdcovitý mikrofón
cardioid microphone


Používanie a aktuálnosť prekladu cardioid microphone:

slovo cardioid microphone