Preklad srvátka

Preklad slova srvátka zo slovenčiny do angličtiny:


srvátka
serum
whey

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

sérum
krvný
plazma


Preklad slova srvátka použitý vo vetách:

“whey of cow 's milk”
“so that the whey”
“serum concentrations of bilirubin”
“and albumin in serum”
“determination of serum electrolytes”


Používanie a aktuálnosť prekladu serum:

slovo serum


Používanie a aktuálnosť prekladu whey:

slovo whey