Preklad stratosphere

Preklad slova stratosphere z angličtiny do slovenčiny:


stratosphere
stratosféra

Ako použiť slovo stratosphere vo vete:

“business expenses in the stratosphere


História a aktuálnosť slova stratosphere:

slovo stratosphere