Preklad tak isto

Preklad slova tak isto zo slovenčiny do angličtiny:


tak isto
alike
as well
item
likewise

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

podobný
podobná
podobné
podobne
rovnaký
rovnaká
rovnaké
rovnako
podobný inému


alike synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

like
🔄
tak ako
🔄
mať rád
🔄
páčiť sa
🔄
ľúbiť
🔄
podobný
🔄
príznačný
too
🔄
príliš
🔄
veľmi
🔄
aj
🔄
tiež
🔄
taktiež
🔄
okrem
also
🔄
tiež
🔄
ale
🔄
aj
🔄
naviac
🔄
okrem
🔄
taktiež
besides
🔄
mimo
🔄
okrem
🔄
vedľa
🔄
aj
🔄
navyše
🔄
okrem toho

Preklad slova tak isto použitý vo vetách:

“the twins are as alike as two peas in a pod. Friends are generally alike in background and tastes”
“be alike and that”
“i might as well go”
“mentioned other matters as well”
“they walk alike”


Používanie a aktuálnosť prekladu alike:

slovo alike


Používanie a aktuálnosť prekladu as well:

slovo as well