Preklad tlmiť farby

Preklad slova tlmiť farby zo slovenčiny do angličtiny:


tlmiť farby
soften

Anglický preklad soften sa používa aj vo význame:

zmäkčiť
zmäknúť
obmäkčiť
zjemňovať sa
zjemniť sa
zmierňovať sa
mäknúť
zmäkčovať
zjemňovať
zmierňovať
zjemniť


soften synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

damp
🔄
depresia
🔄
skľúčenosť
🔄
skľúčená nálada
🔄
vlhkosť
🔄
banícky plyn
🔄
kysličník uhličitý
weaken
🔄
slabnúť
🔄
oslabovať
🔄
vysiľovať
🔄
vysiliť
🔄
oslabiť
🔄
zoslabiť
break
🔄
lom
🔄
trhlina
🔄
puklina
🔄
porušenie
🔄
príležitosť
🔄
náhla zmena
yield
🔄
vyniesť
🔄
dávať
🔄
výťažok
🔄
dobývať
🔄
niesť
🔄
vynášať zisk
relent
🔄
povoliť
🔄
zmäknúť
🔄
obmäkčiť sa
🔄
mierniť sa
🔄
ochabnúť
🔄
zmilovať sa
cushion
🔄
vankúš
🔄
poduška
🔄
vložka
🔄
medzerový
🔄
kockový
🔄
odpružiť
buffer
🔄
zásobník
🔄
oddeľovač
🔄
nárazník
🔄
zarážadlo
🔄
brusič usní
🔄
tlmivý roztok
mince
🔄
sekať
🔄
nasekať
🔄
rozsekať
🔄
krájať
🔄
nakrájať
🔄
rozkrájať
moderate
🔄
mierny
🔄
mierniť
🔄
umiernený
🔄
rozvážny
🔄
rozumný
🔄
triezvy
dampen
🔄
tlmiť
🔄
stlmiť
🔄
stlmiť sa
🔄
zdusiť sa
🔄
otupiť sa
🔄
zmenšiť sa

Preklad slova tlmiť farby použitý vo vetách:

“the bread will soften if you pour some liquid on it”
“soften a shock”
“this liquid will soften your laundry”
“She smiled to soften”


Používanie a aktuálnosť prekladu soften:

slovo soften