Preklad tome

Preklad slova tome z angličtiny do slovenčiny:


tome
zväzok
veľká kniha
foliant

Ako použiť slovo tome vo vete:

tome and tossed it”


História a aktuálnosť slova tome:

slovo tome