Preklad tomentum

Preklad slova tomentum z angličtiny do slovenčiny:


tomentum
plsť


tomentum synonymá:

tomentum
🔄
fuzz
🔄
hair
🔄
tomentum cerebri

História a aktuálnosť slova tomentum:

slovo tomentum


Asociatívne výrazy:

tomentum
🔄
stinging hair
🔄
beard