Preklad Tóno

Preklad slova Tóno zo slovenčiny do angličtiny:


Tóno
Anthony

Anglický preklad Anthony sa používa aj vo význame:

Anton
Tono


Preklad slova Tóno použitý vo vetách:

“than their husbands, Anthony”
“told us that Anthony”


Používanie a aktuálnosť prekladu Anthony:

slovo Anthony