Preklad trifurcate

Preklad slova trifurcate z angličtiny do slovenčiny:


trifurcate
majúci tri vetvy

Ako použiť slovo trifurcate vo vete:

trifurcate antennae”


História a aktuálnosť slova trifurcate:

slovo trifurcate