Preklad trifurcation

Preklad slova trifurcation z angličtiny do slovenčiny:


trifurcation
rozdelenie do troch vetiev


História a aktuálnosť slova trifurcation:

slovo trifurcation