Preklad tyrant

Preklad slova tyrant z angličtiny do slovenčiny:


tyrant
samovládca
tyran
despota
krutovládca
utláčateľ

Ako použiť slovo tyrant vo vetách:

“a tyrant just like”
“and overbearing tyrant as”
tyrant just like him”
“morose tyrant she already”
tyrant, maddened by one”


tyrant synonymá:

tyrant
🔄
autocrat
🔄
despot

História a aktuálnosť slova tyrant:

slovo tyrant


Asociatívny výraz:

tyrant
🔄
czar