Preklad uninfluenced

Preklad slova uninfluenced z angličtiny do slovenčiny:


uninfluenced
neovplyvnený


uninfluenced synonymá:

uninfluenced
🔄
unswayed
🔄
untouched

História a aktuálnosť slova uninfluenced:

slovo uninfluenced