Preklad unordered

Preklad slova unordered z angličtiny do slovenčiny:


unordered
nenariadený
nezoradený
neusporiadaný


unordered synonymá:

unordered
🔄
unranked
🔄
disordered
🔄
ungraded

História a aktuálnosť slova unordered:

slovo unordered