Preklad Valpurská noc

Preklad slova Valpurská noc zo slovenčiny do angličtiny:


Valpurská noc
Walpurgis Night


Používanie a aktuálnosť prekladu Walpurgis Night:

slovo Walpurgis Night