Preklad Valter

Preklad slova Valter zo slovenčiny do angličtiny:


Valter
Walter


Preklad slova Valter použitý vo vetách:

“and her brother, Walter”
“Walter Carrington and his”


Používanie a aktuálnosť prekladu Walter:

slovo Walter