Preklad vážna

Preklad slova vážna zo slovenčiny do angličtiny:


vážna
classical
profound
serious

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

antický
staroveký
klasický


classical synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

definitive
🔄
definitívny
🔄
definitívna
🔄
definitívne
🔄
konečný
🔄
rozhodný
🔄
rozhodujúci
serious music
🔄
vážna hudba
heavy
🔄
ťažký
🔄
silný
🔄
ťažkopádny
🔄
namáhavý
🔄
ťažká
🔄
ťažké
sound
🔄
zdravý
🔄
zvuk
🔄
znieť
🔄
vysondovať
🔄
hlas
🔄
rozozvučať
wakeless
🔄
tvrdý
🔄
neprerušený
unplumbed
🔄
neodmeraný olovnicou
🔄
nezmerný
unsounded
🔄
nevyslovený
🔄
neodmeraný
🔄
neodmeraný olovnicou
fundamental
🔄
základný
🔄
fundamentálny
🔄
podstatný
🔄
dôležitý
🔄
zásada
🔄
základ

Preklad slova vážna použitý vo vetách:

“profound social changes”
“profound contempt”
“a profound mind”
“profound regret”
“a profound sigh”


Používanie a aktuálnosť prekladu classical:

slovo classical


Používanie a aktuálnosť prekladu profound:

slovo profound