Preklad Veliteľstvo spojeneckých síl v Atlantiku

Preklad slova Veliteľstvo spojeneckých síl v Atlantiku zo slovenčiny do angličtiny:


Veliteľstvo spojeneckých síl v Atlantiku
ACLANT
Allied Command Atlantic


Používanie a aktuálnosť prekladu ACLANT:

slovo ACLANT


Používanie a aktuálnosť prekladu Allied Command Atlantic:

slovo Allied Command Atlantic