Preklad Veliteľstvo spojeneckých síl v Európe

Preklad slova Veliteľstvo spojeneckých síl v Európe zo slovenčiny do angličtiny:


Veliteľstvo spojeneckých síl v Európe
Allied Command Europe


Používanie a aktuálnosť prekladu Allied Command Europe:

slovo Allied Command Europe