Preklad Velšan

Preklad slova Velšan zo slovenčiny do angličtiny:


Velšan
Welshman


Welshman synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

cambrian
🔄
kambrium

Preklad slova Velšan použitý vo vete:

“The old Welshman came”


Používanie a aktuálnosť prekladu Welshman:

slovo Welshman