Preklad visitant

Preklad slova visitant z angličtiny do slovenčiny:


visitant
sťahovavý vták
návštevník
hosť

Ako použiť slovo visitant vo vete:

“a summer visitant


visitant synonymum:

visitant
🔄
visitor

História a aktuálnosť slova visitant:

slovo visitant


Asociatívne výrazy:

visitant
🔄
boulevardier
🔄
caller
🔄
company
🔄
guest
🔄
invitee
🔄
visiting fireman