Preklad východné Anglicko

Preklad slova východné Anglicko zo slovenčiny do angličtiny:


východné Anglicko
East Anglia


Používanie a aktuálnosť prekladu East Anglia:

slovo East Anglia